© 2017 created with webwavecms.com

Bernard Adamowicz - ZnanyLekarz.pl

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


Starszy Asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy Instytut Badawczy


Specjalista Urolog

FEBU- Fellow of the European Board of Urology

Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego,Współbadacz w licznych badan klinicznych.


Uczestnik licznych sympozjów, szkoleń i kursów m.in:

Diagnostyka USG w urologii onkologicznej

Roztoczańska szkoła ultrasonografii

Biopsja stercza- planowanie, wykonanie, interpretacja i zapobieganie powikłaniom Medical Concierage 

Diagnostyka uroginekologiczna i Pelvic Floor- Check za pomocą ultrasonografii

Mazurska Szkoła USG i Ginekologii

Ultrasonografia w urologii. Gruczoł krokowy TRUS

Roztoczańska szkoła ultrasonografii

Uroginekologia diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet

Mazurska szkoła USG i Ginekologii

Kurs Urodynamiczny

Akademia Urodynamiki Medicalguidelines

Biotechnologia w Chirurgii

Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Diagnostyka USG w urologii. TRUS

Roztoczańska szkoła ultrasonografii

Kurs laparoskopowy

Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe

W codziennej pracy wykorzystuję ultrasonografię w celach diagnostycznychPoznaj nas

Bernard Adamowicz

Chcesz umówić wizytę?