© 2017 created with webwavecms.com

Jakub Kucharz - ZnanyLekarz.pl
Bernard Adamowicz - ZnanyLekarz.pl
Dr hab. n. med. Jakub Kucharz
specjalista onkologii klinicznej

Zastępca kierownika Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego (dawniej Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie).

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - 2009 r.
Doktorat – 2014 r., Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Habilitacja – 2019 r., Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Zainteresowania naukowe i zawodowe:
- nowotwory układu moczowo-płciowego ze szczególnym uwzględnieniem raka nerkowokomórkowego,
- leczenie onkologiczne chorych na rzadkie nowotwory układu moczowo-płciowego,
- leczenie onkologiczne chorych na nowotwory układu moczowo-płciowego ze współistniejącymi innymi nowotworami,
- leczenie onkologiczne pacjentów z obciążeniami internistycznym oraz w zaawansowanym wieku,
- leczenie powikłań chemioterapii oraz nowoczesnych terapii onkologicznych (terapie celowane, immunoterapia).

Autor licznych artykułów naukowych oraz doniesień zjazdowych z zakresu onkologii klinicznej oraz medycyny paliatywnej. Współautor podręczników dotyczących uroonkologii.

Wykładowca akademicki, wykładowca na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach onkologicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO).
Członek zarządu mazowieckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO).
Recenzent w polskich oraz międzynarodowych czasopismach naukowych poświęconych onkologii klinicznej.
"Review editor" w redakcji pisma "Frontiers in Oncology" (sekcja: nowotwory układu moczowo-płciowego).

Współautor zaleceń diagnostyczno-terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego poświęconych leczeniu chorych na nowotwory układu moczowego.
Nagrodzony w konkursach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Urologicznego za badania dotyczące leczenia pacjentów z przerzutowym rakiem nerki.

Zakres konsultacji:
- leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane, immunoterapia) nowotworów układu moczowo-płciowego,
- profilaktyka oraz leczenie powikłań leczenia onkologicznego.

Zapisy do Pana dr hab. n. med. Jakuba Kucharza tylko przez portal ZNANY LEKARZ
Absolwent I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Starszy Asystent w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie Państwowy Instytut Badawczy

Specjalista Urolog
FEBU- Fellow of the European Board of Urology
Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego,


Współbadacz w licznych badan klinicznych.

Uczestnik licznych sympozjów, szkoleń i kursów m.in:
Diagnostyka USG w urologii onkologicznej
Roztoczańska szkoła ultrasonografii
Biopsja stercza- planowanie, wykonanie, interpretacja i zapobieganie powikłaniom Medical Concierage 
Diagnostyka uroginekologiczna i Pelvic Floor- Check za pomocą ultrasonografii
Mazurska Szkoła USG i Ginekologii
Ultrasonografia w urologii. Gruczoł krokowy TRUS
Roztoczańska szkoła ultrasonografii
Uroginekologia diagnostyka i leczenie nietrzymania moczu u kobiet
Mazurska szkoła USG i Ginekologii
Kurs Urodynamiczny
Akademia Urodynamiki Medicalguidelines
Biotechnologia w Chirurgii
Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Diagnostyka USG w urologii. TRUS
Roztoczańska szkoła ultrasonografii
Kurs laparoskopowy
Bydgoskie Warsztaty Endoskopowe
W codziennej pracy wykorzystuję ultrasonografię w celach diagnostycznych


dr hab. n. med. Jakub Kucharz

Poznaj nas

Bernard Adamowicz

Chcesz umówić wizytę?